Skip to content
I’m ทราย, Thank You

พูดคุยยังไงให้คนทั้งสองวัยเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้คะพี่ทราย

ประโยคคลาสสิกจากผู้ใหญ่ที่ว่า “ให้แกเลี้ยงตัวเองได้ แล้วค่อยมาเถียงฉัน” นำพามาสู่คำถามในแคมเปญ #เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญ ว่า จะดีลคนสองวัยอย่างไรดีให้เขาเข้าใจกันและกัน ในฐานะที่ตัวเองอยู่ตรงกลางของบ้าน

ทรายเล่าถึงภาวะ Happy Fight ที่ไม่ได้เอาชนะคะคานกัน แต่เป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมา คุยให้จบเป็นเรื่องๆ อย่าเหมารวม บอกความต้องการให้ชัด และทั้งสองฝั่งเองต้องฟังเสียงของอีกฝั่งด้วยเช่นกัน 

 

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #เรื่องของใจใครว่าไม่สำคัญ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode