Skip to content
Another Year Old บทเรียนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ปีแห่งความกังวลใจของธัญ และวันที่อยากลองเริ่มอะไรใหม่ๆ ของยชญ์

ปีนี้ยชญ์ธัญ Untitled Case มากันแบบแพ็กคู่ ความกังวลใหญ่ของปีนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องการงาน ที่ธัญออกปากอย่างหนักว่าเครียดทั้งจากเนื้องานเอง และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้อง Work From Home เกือบทั้งปี รวมถึงการบริหารทีมงานด้วย

 

ส่วนยชญ์เองก็กำลังจะเริ่มเส้นทางการทำงานใหม่ของตัวเอง พร้อมการหาแพสชั่นใหม่ๆ และอะไรที่อยากทำเป็นของตัวเองมากขึ้น

 

#SalmonPodcast #AnotherYearOld2021

ฟัง Another Year Old บทเรียนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ได้ที่..
More Episode