Skip to content
Sneaker On Sight

ปลอมแล้วไงอะ?

มีของแท้ฉันใดก็มีของปลอมฉันนั้น รองเท้าก็เช่นกัน อีพีนี้ชาว Sneaker On Sight เอมและจัสเลยเปิดไมค์ถกกันเรื่องของปลอม ว่าของปลอมควรมีพื้นที่ในวงการสนีกเกอร์ไหม? ของปลอมแบบ custom ที่มองดูก็รู้ว่าปลอม คือ ‘ของปลอม’ ไหม? ของปลอมชิ้นไหนในประวัติศาสตร์ที่น่าพูดถึงบ้าง?#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover 

 

ฟัง Sneaker On Sight ได้ที่..
More Episode