Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

บุหรี่ วิวัฒนาการยาสูบและอันตรายของควัน

ก่อนจะมีคำเตือนใหญ่เต็มซองขนาดนี้ รู้ไหมว่าบุหรี่เคยอยู่ในหมวดยาบำรุงมาก่อน!

 

คุณหมอเล็กและคุณเอกพร ชวนไปคุยเรื่องวิวัฒนาการของการสูบใบเส้น และชวนดูโฆษณายาสูบสมัยก่อนที่ชี้ชวนให้หญิงมีครรภ์สูบเพื่อผ่อนคลาย หรือแม้แต่มีใบปิดที่คุณหมอมาชักชวนให้สูบกัน ก่อนที่เราจะทราบกันในเวลาต่อมาว่ายาสูบมีพิษถึงชีวิตและสุขภาพของคนรอบข้าง


#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode