Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

น้องเน่า • ที่รัก เมื่อลูกติดสิ่งของจนยากจะถอนใจ

เธอเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของฉัน’ นี่ไม่ใช่เพลงมาช่า แต่เป็นเรื่องลูกและน้องเน่าที่มาในรูปแบบต่างกัน เช่น ผ้าห่ม หมอน หรือตุ๊กตา ที่รักเอยกันมาก จนแยกจากกันได้ยาก หรือเมื่อทิ้งไปแล้ว ก็ยังอาลัยอาวรณ์ตัดกันไม่ขาด

นิดนกย้อนวัยเมื่อตอนติดน้องเน่าอย่าง ‘เจ้าก๊องกี้’ และมองมาดูลูกตอนนี้ที่ติดน้องผ้าเช่นเดียวกัน เธอมองว่า น้องเน่าเต็มไปด้วยความผูกพันและความเป็นเจ้าของหากลูกติด ก็แอบไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ เพราะเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะปรับจูนชีวิตการติดสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมด้วยตัวของเขาเอง


#SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก #ตุ๊กตาเน่า #น้องเน่า

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode