Skip to content
I’m ทราย, Thank You

ทำไม Introvert ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเพื่อเข้าสังคมด้วยคะ?

คำถามคราวนี้เหมือนถามแทนใจชาวอินโทรเวิร์ต ว่าทำไมกิจกรรมเกือบทุกอย่างในสังคมมันถึงเหมือนสร้างมาให้เราพยายามเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตขนาดนี้

ทราย เจริญปุระ จึงตอบคำถามนี้พร้อมเล่าให้ฟังว่าในฐานะเป็นคนหนึ่งที่ชอบอยู่กับตัวเองและหนังสือ การเป็นดารากลับเป็นความอุ่นใจหนึ่งที่ไม่ต้องแสดงตัวตนจริงออกไปมากกว่าบทบาทที่แสดง แล้วอินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูงอย่างเธอปฏิบัติตัวอย่างไรในสังคมบ้าง

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ #introvert

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode