Skip to content
I’m ทราย, Thank You

ทำไงดี เมื่อเคมีไม่เข้ากันกับพี่ที่ร่วมงานด้วย

ทรายปิดซีซั่นกับคำถามที่น้องง้างอีเมลมาตลอด 2 ปี เพิ่งได้ฤกษ์ส่ง กับปัญหาที่มูฟออนไม่ได้ อย่างเรื่องการทำงานกับคนที่สไตล์ไม่ตรงกัน คือ “เคมีไม่ตรงกัน” แหละว่าง่ายๆ

ทรายรู้สึกแบบเดียวกันว่า คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆ เป็นเรื่องธรรมดา สิ่งที่ควรคำนึงมากกว่าคือ ให้ยึดเป้าหมายการทำงานเป็นหลัก ส่วนเรื่องไม่สะดวกใจอื่นๆ ทรายมองว่า “ปรับได้ก็ปรับ เลี่ยงได้ก็เลี่ยง” เป็นการดีที่สุด 

 

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode