Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

ถอดรหัสวันหยุดไทย สะท้อนเรื่องชาติไทยให้ความสำคัญ

ส่งท้ายปี 63 ที่เอพิโสด 63 ของ Why It MATTERs ครั้งนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ นำเกร็ดสนุกๆ เรื่องวันหยุดไทยมาเล่าให้ฟัง พร้อมชวนมองไปที่วันหยุดของชาติอื่นๆ ในโลก ว่าวันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของชาติอื่นเป็นอย่างไร มากน้อยกว่าประเทศไทยแค่ไหน

 

และยังชวนคุยวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์วันหยุดไทย ว่าเคยมีวันแบบไหนบ้าง และมีสะท้อนค่านิยมอะไรของคนไทยและรัฐไทย

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode