Skip to content
Salmonsay

ต้นปีที่ผ่านมา ทำหนังสืออะไรไปบ้าง

ทีมแซลมอนขอพาคุณผู้อ่านและคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูว่าตั้งแต่ต้นปียันถึงตอนนี้ พวกเขาทำหนังสืออะไรกันออกมาบ้าง เน้นเรื่องราวแนวไหนเป็นพิเศษ และเหตุการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอะไรกับคนทำหนังสือบ้างหรือเปล่า


#SalmonPodcast #SalmonBooks #Salmonsay

ฟัง Salmonsay ได้ที่..
More Episode