Skip to content
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง

จำเป็นไหม? กับการส่งลูกไปเตรียมอนุบาลหรือเข้าเนิร์สเซอรี่

โยนคำถามชวนสงสัยเล่นๆ ไปให้นิดนกว่า จำเป็นหรือเปล่า ที่ต้องส่งลูกไปเตรียมอนุบาลหรือเข้าเนิร์สเซอรี่ เพราะเดือนหน้าก็เป็นเทศกาลการเปิดเทอมของเด็กหลายคน รวมถึงเด็กอ่อนด้วย

นิดนกบอกถึงวัฒนธรรมการส่งลูกเข้าเตรียมอนุบาลในต่างประเทศได้อย่างน่าสนใจ และตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและไม่จำเป็นหลายด้าน แล้วแบบนี้ นิดนกจะเลือกฝั่งไหนกันแน่ ไปฟังกันเลยดีกว่า

 #SalmonPodcast #TheRookieMom #คุณแม่มือสมัครเลี้ยง #นิดนก

ฟัง The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยง ได้ที่..
More Episode