Skip to content
Untitled Case

จักรวาลเบียร์ และความฝันในเสรีแอลกอฮอล์ feat. เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

ต้องยอมรับว่าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพื้นที่ที่ยังเติบโตได้อีกมาก แต่ด้วยกฎหมายไทยในปัจจุบันที่ยังเหมือนผูกขาดการผลิตไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น 

 

Grey Area เอพิโสดนี้ มาถกความเป็นไปได้ในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ day 1 กับความฝันที่อยากมีร้านบาร์เล็กๆ เป็นของตัวเอง แต่ต้องเป็น สส. เพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายเสียก่อน

 

#SalmonPodcast #UntitledCase #UntitledCaseGreyArea #ยชธัญ #UCGreyArea #GreyArea #UCGA

 

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode