Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

งูสวัด โรคร้ายที่พันรอบระบบประสาท

หลายคนอาจไม่รู้ว่าโรคงูสวัดเกิดจากไวรัสตัวเดียวกันกับอีสุกอีใส และอีกหลายๆ คนก็อาจไม่รู้อีก ว่าเริมเองก็สามารถเกิดจากไวรัสตัวเดียวกันนี้ได้อีกเช่นกัน

 

ตามเอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ และหมอเล็ก ผศ.ดร.นพ. กิติพงศ์ สุนทราภา ไปฟังสาเหตุของโรคนี้และความเชื่อมโยงของโรคทั้งสามที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดียวกัน


#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode