Skip to content
โรคภัยใคร่รู้

ฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดจากแค่ซึมเศร้า feat. นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต

เป็นข่าวเศร้าที่ไม่มีใครอยากได้ยิน แต่อัตราการทำอัตวินิบาถกรรมหรือฆ่าตัวตาย สูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงในช่วงนี้ โรคภัยใคร่รู้ จึงชวนคุณหมอศักดิ์ – นพ.ศิริศักดิ์ เชื้อชวลิต มาให้ความรู้เรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ว่ามีสาเหตุอย่างไรบ้าง นอกจากอาการซึมเศร้าที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน และเราจะป้องกันคนใกล้ตัวให้ไกลจากความเครียดและความคิดฆ่าตัวตายได้อย่างไร


#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

ฟัง โรคภัยใคร่รู้ ได้ที่..
More Episode