Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

ความเห็นไม่ตรงกันแล้วคุยกันได้ไหม?

พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยคือความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงกันในประเด็นที่เห็นแย้งเหล่านี้ได้ รวมถึงความเท่าเทียมยุติธรรมของเสียงในสังคม

ด้วยเหตุนี้ ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงขอพูดคุยในประเด็นนี้ว่าในระบอบประชาธิปไตยนี้จัดการกับความเห็นที่ไม่เหมือนกันอย่างไร และเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างอย่างไร ผ่านตัวอย่างจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบการดีเบตที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ไอติมเคยไปร่ำเรียนและได้รับเลือกเป็นประธาน Oxford Union ที่โดดเด่นด้านการดีเบตประเด็นละเอียดอ่อนมากมาย หรือระบบการให้ความสำคัญแบบย้อนกลับ ที่ให้กลุ่มคนที่เข้าถึงโอกาสน้อยกว่า มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากกว่า และอื่นๆ อีกมาก ไปฟังได้ในอีพีนี้


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode