Skip to content
Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

ความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียน?

ในฐานะที่ทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการศึกษา ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงอยากชวนผู้ฟังทุกคนมาคิดถึงสังคมในโรงเรียน ที่แท้จริงแล้วหากมองดีๆ ก็เป็นแหล่งบ่มเพาะความคิดทางการเมืองที่สำคัญ และเด่นชัด

ลองนึกถึงการคอร์รัปชันในห้องเรียน ความเป็นไปทางอำนาจระหว่างนักเรียนและครู ความเป็นคนโปรดของนักเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยของสังคมในโรงเรียนนั้นๆ ได้ และอาจสร้างความคุ้นชินมาสู่ประชาธิปไตยในสังคมในท้ายที่สุด

ชวนฟังและคิดไปพร้อมกัน ว่าความเป็นประชาธิปไตย วัดได้จากในรั้วโรงเรียนจริงไหม


#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

ฟัง Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ที่..
More Episode