Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

ข้างถนนไทยสู่ CIA สตรีทฟู้ดไทยจะไปไกลกว่านี้ได้ไหม

ช่วงนี้นอกจากการชุมนุมและความร้อนแรงของการเมืองแล้ว สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างมากคือความสามารถของ ‘รถเข็นขายอาหาร’ ที่ซอกแซกไปตามพื้นที่ชุมนุมและปิดการขายได้อย่างน่าประทับใจ

 

อีพีนี้ หวี-พงศ์พิพัฒน์ เลยอยากชวนคุยเรื่อง ‘สตรีทฟู้ด’ ของไทย กับความพยายามในการผลักดันและจัดระเบียบการขายอาหารข้างทางในเมืองใหญ่ พร้อมพาไปดูวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดต่างประเทศ ว่ามีการจัดการอย่างไร และแบบไหนที่จะเหมาะกับชาว CIA เมืองไทย

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode