Skip to content
I’m ทราย, Thank You

ขอบเขตของซึมเศร้ามีอยู่จริงไหมคะ

มีน้องถามทรายถึงขอบเขตของอาการซึมเศร้าว่า มันจะไปสุดที่ตรงไหน คำตอบที่ได้จากทรายคือ ซึมเศร้าเปรียบเหมือนกับเหว อาจหาจุดสิ้นสุดของมันไม่ได้ หรือไม่อีกทีก็ทะลุไปใจกลางโลกเลย

สิ่งหนึ่งที่จะหยุดขอบเขตไม่ให้เลยเถิด คือการบอกคนอื่นถึงสิ่งที่เป็น เพื่อให้เขาเข้าใจสิ่งที่เรารู้สึก เพราะการไม่สื่อสารก็เหมือนเราตกเหวไปเรื่อยๆ แบบไม่รู้จักจบจักสิ้น เล่าเท่านั้นคือคำตอบที่จะหยุดขอบเขตไม่ให้ไกลไปจากนี้

 

#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ

ฟัง I’m ทราย, Thank You ได้ที่..
More Episode