Skip to content
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

ขอบคุณเรือสำราญที่ทำให้ผมเติบโต ทริปล่องเรือชีวิตของโค้ชฟ้าใส พึ่งอุดม

อายุ 19 ปี หลายคนน่าจะกำลังเรียนอยู่ แต่ไม่ใช่สำหรับเทรนเนอร์หนุ่ม ‘ฟ้าใส พึ่งอุดม’ ที่เลือกทางต่างออกไป เขากระโจนตัวเองลงสู่เรือสำราญสุดหรู เพื่อทำงานในตำแหน่ง Assistant Buffet Steward คือเป็นยิ่งกว่าผู้ช่วยบ๋อย และทำหน้าที่ในตำแหน่งล่างสุดอย่าง ‘เด็กกวาดพื้นเรือ’

ใจหนึ่งคิดว่า มาเพื่อเงิน ไม่ได้มาเพื่อเปิดโลกอะไร แต่สิ่งที่ได้ไปจากเรือชีวิตลำนี้ กลับกลายเป็นว่า นอกจากร่างกายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามแล้ว (เพราะงานหนักมาก) เรื่องความคิดก็ยังเติบโตขึ้นด้วย จากสถานการณ์ที่ต้องเรียนรู้ เช่น คนถุยน้ำลายใส่ หรือเนื้องานที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งนั่นเป็นชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ เพราะเขาเป็นคนเลือกมันเองกับมือนี่นา…


#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต 

ฟัง Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง ได้ที่..
More Episode