Skip to content
Sneaker On Sight

กิมมิกรองเท้าเยาวรุ่น

เฮ้ย วัยรุ่นทำไรอะ? อ๋อ นั่งฉีกรองเท้าอยู่…

เหล่าเยาวรุ่นตั้งแต่รุ่นที่แล้วน่าจะเคยเห็นกิมมิกรองเท้าสนุกๆ ที่มีตั้งแต่ใส่มาขำๆ ไปจนถึงต้องนั่งถ่างตาทำกันจริงจัง ทั้ง Tear-away ฉีกผิวนอกออก / ระบายสี ลอกสีได้ / มีช่องลับกระเป๋าซ่อนของ ฯลฯ น่าสนุกแท้ คราวนี้ชาว Sneaker On Sight เลยมาไล่เรียงกันว่ากิมมิกเยาวรุ่นเหล่านี้มันมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง


Link

#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover 

ฟัง Sneaker On Sight ได้ที่..
More Episode