Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

การเมืองโลก 2021 กับโจทย์ที่ท้าทายทุกผู้นำประเทศ

บรรยากาศการเข้าสู่ปีใหม่ 2021 กลายเป็นเรื่องน่าจับตามอง เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2020 ที่มีภัยพิบัติและปัญหาระดับนานาชาติประเดประดังมาทุกๆ เดือนตั้งแต่ต้นปียันจบปี

 

อีพีนี้ของ Why It MATTERs เอิน-กรุณพร จาก The MATTER อยากชวนคุยเรื่องทิศทางลมของการเมืองโลกในปี 2021 ที่เป็นเหมือนผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2020 ที่แสนโหดร้ายนั่นเอง

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

 

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode