Skip to content
Sneaker On Sight

การบอกลาของ Nike Dunk?

หลังจากเมื่อปีก่อน เอมและจัสทำหนึ่งเอพิโสดของพอดแคสต์ Sneaker On Sight ว่าถึงการกลับมาใหม่ของ Nike Dunk มาถึงต้นไตรมาสที่สองของปี 2021 พวกเขาอยากมาบอกว่า หรือว่า Dunk กำลังจะตายแล้ว?

ไปฟังเหตุและผลจากปากของสองสนีกเกอร์เฮด ว่าทำไมปีนี้อาจเป็นปี say goodbye ของ Nike Dunk เสียแล้ว


#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover 

ฟัง Sneaker On Sight ได้ที่..
More Episode