Skip to content
Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

ภาษีน้ำตาลถึงภาษีความเค็ม เมื่อรายได้รัฐแปรผันกับสุขภาพ (?)

จากความหงุดหงิดปนงงที่อยู่ๆ น้ำอัดลมที่กินเป็นประจำก็ขึ้นราคา 1 บาท หวี พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการบริหาร The MATTER และโจ้ นทธัญ แห่ง Salmon Podcast จึงรีบมาถกกันว่า ภาษีความหวานที่ทำให้ของขึ้นราคาแบบนี้ มันทำให้เราหยุดกินน้ำหวานได้จริงหรือ 

 

และคุยกันเลยเถิดไปถึงว่า ประเทศเรามีภาษีอะไรที่ effect กับชีวิตประชาชนอย่างพวกเราหนักๆ อีกบ้าง

 

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTER

 

ฟัง Why It MATTERs คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ ได้ที่..
More Episode