Skip to content
Untitled Case

Serial Killer: ฆาตกรต่อเนื่อง

ยิ่งกว่าฆาตกร คือฆาตกรต่อเนื่อง

ไม่ต้องพูดอะไรมาก เพราะ Untitled Case อีพีนี้ ยชและธัญและพาทุกคนไปฟังคดีฆาตกรต่อเนื่องที่อุกอาจและน่าสยดสยองที่สุดสองคดี ในสหรัฐอเมริกา

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ

ฟัง Untitled Case ได้ที่..
More Episode