Skip to content
Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล กับเบื้องหลังทริปเถื่อนที่อัฟกานิสถาน

ถ้าพูดถึงคำว่าเถื่อนทุกวันนี้หลายคนคงต้องนึกถึงวันนะซิงหรือวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน นักเดินทาง เจ้าของรายการสารคดีบ้าพลังอย่างเถื่อน Travel” และหนังสือตระกูลเถื่อนหลายเล่ม

ไปฟังสิงห์เล่าถึงเบื้องหลังขณะที่เข้าไปถ่ายทำรายการในประเทศอัฟกานิสถาน ว่ากว่าจะไปถึงได้ต้องทำอย่างไรบ้าง การใช้ชีวิตใน War Zone เป็นอย่างไร และถ้าคิดจะไปเที่ยว มันเที่ยวได้ใช่มั้ยเนี่ย

#SalmonPodcast #SurvivalTrip #เที่ยวนี้มีเรื่อง #ทอมจักรกฤต

ฟัง Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่อง ได้ที่..
More Episode